پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، كه نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد
(بحار الانوار . ج103 0ص222)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
ازدواج سنت من است پس هر كه از سنت من روی بر گرداند از من نیست
(بحار الانوار . ج103 0ص220)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر كه دوست دارد كه پاك و پاكیزه خدا را دیدار كند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود
(بحار الانوار . ج103 0ص220)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر جوانی كه در دوره جوانی خود ازدواج كند ، شیطانش فریاد بر آورد كه : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ كرد
(كنز العمال . ح44441)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر كه ازدواج كند نصف عبادت به او داده شده است
(بحار الانوار . ج103 0ص220)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
دو ركعت نمازی كه ازدواج كرده می خواند ، برتر از هفتاد ركعت نمازی است كه فرد عزب می خواند
(بحار الانوار . ج103 0ص219)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
زن بگیرید ؛ زیرا كه ازدواج كردن روزی شما را بیشتر می كند
(بحار الانوار . ج103 0ص217)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این كار خداوند اخلاق آنان را نیكو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می كند و بر جوانمردی های آنان می افزاید
                           (بحار الانوار . ج103 0ص222)
امام صادق (علیه السلام
هر كه از ترس تهیدستی ازدواج نكند ، به خدای متعال گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد »
(نور الثقلین . ج3 . ص597)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
از مردی به نام عكاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا كنیزی داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض كرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج كن مگر نه از گناه كاران هستی .
 (بحار الانوار . ج103 0ص219)
 امام صادق (علیه السلام
هر كه مجردی را زن دهد ، از جمله كسانی است كه خداوند در روز قیامت به او نظر می افكند
(اصول كافی . ج5 . ص331)
 امام علی (علیه السلام
بهترین وساطتها این است كه میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند
  (بحار الانوار . ج103 0ص222)
 امام باقر (علیه السلام
مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در امر ازدواج كسب تكلیف و اجازه كرد ، حضرت فرمود :  آری ازدواج كن و بر تو باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد
(وسائل الشیعه . ج14 . ص21)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید
(كنز العمال . ح44590)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
با زن به خاطر ۴ چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج كن
(كنز العمال . ح44602)
 امام حسن (علیه السلام
به مردی كه با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت كرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی كند .
(مكارم الاخلاق . ج1 . ص446)
 امام صادق (علیه السلام
شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن كابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد
(معانی الاخبار . ص152)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
بهترین مهریه سبكترین آن است
(كنز العمال . ح44707)

 
 امام كاظم (علیه السلام
جهاد زن خوب شوهر داری كردن است
(اصول كافی . ج5 . ص507)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد
(كنز العمال . ح44435)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
به زن خود خدمت نكند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی كه خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد
  (بحار الانوار . ج104 0ص132)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر زنی كه شوهرش را هفت روز خدمت كند ، خداوند هفت در دوزخ را به رزی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در كه بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست كه جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنكه این عمل او برایش بهتر از یكسال عبادت باشد كه روزهایش را روزه و شب هایش را به عبادت سپری كند .
(إرشاد القلوب . ص175)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
بدانید كه خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از كسی كه به زنش ستم می كند تا آنكه زن طلاق خلع بگیرد
(ثواب العمال . ص 339 )
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان
(كنز العمال . ح44532)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر كه به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج كند بر خدا لازم است كه او را یاری كند
(نهج الفصاحه ، ح278)
امام رضا (علیه السلام
با كسی كه اخلاقش بد است وصلت نكنید
(وسائل الشیعه . ج5 . ص10)
امام باقر (علیه السلام
با كسی كه از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج كنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود
(اصول كافی . ج5 . ص347)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
از خوشبختی و سعادت مرد این است كه زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد
(اصول كافی . ج5 . ص327)
امام صادق (علیه السلام
هر زنی كه به شوهر خود بگوید كه از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود
(وسائل الشیعه . ج14 . ص115)
امام باقر (علیه السلام
چرا مومن زن نگیرد ، كه شاید خدا به او فرزندی دهد كه زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد
(مكارم الاخلاق . ص573)
پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله
هر كه قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نكند از من نیست
(مكارم الاخلاق . ص؟)
 امام رضا (علیه السلام
اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محكم و سنتی پیروی شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیكی به خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه كه خداوند در این امر قرار داده است ؛ انگیزه ای بود كه خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت كند و عاقل درست اندیش به آن بشتابد
 (مكارم الاخلاق . ص449)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)
بهترین ازدواج ها آن است كه آسان تر انجام بگیرد
(نهج الفصاحه ، ح248)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)
سه چیز است كه در آن شوخی نیست : طلاق ، نكاح و آزاد كردن بنده
(نهج الفصاحه ، ح258)
 امام صادق (علیه السلام)
افراد با ایمانی كه ازدواج می كنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند
(اصول كافی . ج5 . ص329)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)
بهترین امت من در درجه اول كسانی هستند كه ازدواج كرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند
(مسترك الوسائل . ج2 . ص531)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)
آن كس كه دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است
(محجت البیضاء . ج3 .ص94)
 امام صادق (علیه السلام)
از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود كه خدایا به تو پناه می برم از زنی كه مرا پیر می كند قبل از آنكه زمان پیری ام فرا رسد
(اصول كافی . ج5 . ص326)
 پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله)
ای جوان زود ازدواج كن و از زنا بپر هیز زیرا كه زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد
(مكارم الاخلاق . ص96)

 

ثبت نظر

Design By KianSite