اعراب قبل از قیام رسول خدا(ص)
 از دیدگاه جان دیون پورت نویسنده شهیر مسیحی

هرگاه وضع اعراب را قبل از ظهور محمد در نظر بگیریم و با اوضاع بعد از قیام او مقایسه کنیم و هرگاه اندک تفکری در شعله عشق و علاقه ای که در قلوب پیروان او برافروخته شده و تا به امروز به همان حال باقی است توجه کنیم به خوبی احساس میکنیم  که اگر از تمجید و تکریم چنان مرد بزرگ و فوق العاده ای خودداری کنیم بی شرمی و بی انصافی است.

هنگام ولادت محمد قسمت عمده عربستان تحت حکومت بیگانگان بود

نواحی شمال عربستان سوریه و فلسطین  و مصر تحت سلطه امپراطوری های قسطنطنیه بود و سواحل خلیج فارس و بین النهرین و فسمت های جنوبی شبه جزیره مقهور حکومت پادشاهان ایران بود .و قسمتی از سواحل بحر احمر  تا جنوب مکه مطیع پادشاهان مسیحی حبشه بود.

مکه و نواحی داخل عربستان که خارج از دسترس نفوذ بیگانگان بود استقلال خودش را حفظ کرده بود.

در قرون اولیه عرب ها بوجود خدای یگانه معتقد بودند ولی بعد از ان نحوه پرستش روی برگردانده  معابدی را برای اجنه و پسران خدا تاسیس کردند.هرطایفه یا خانواده ای خدایان مخصوص خدشان را میپرستیدند و چه بسا که به نام  این خدایان افراد بشر قربانی میشدند.

عربها نه به عالم بعد عقیده داشتند و نه به افرینش جهان، بلکه تشکیل و ترکیب جهان را به طبیعت نسبت میدادند.قتل و قارت در همه جا رایج بود و چون مرگ را به طور قطع پایان زندگی می دانستند  از این جهت برای تقوا و نیکوکاری جزائی و برای شرارت و بدکرداری سزائی قائل نبودند.نظیر همین اخلاق و فساد بین مسیحیان و جهودانی که قرنها در عربستان سکونت گزیده بودند نیز رایج بود.

در چنین هنگامه ای حرام خوری و بی عفتی، وحشی گری و جهالتی که در میان کشیش ها رواج داشت موجب تشنج دیانت مسیحی شده بود.

قبل از زمان محمد معبد مقدس کعبه محل عبادت زائرین عربستان بود که بت پرست بودند و سیصد و شصت بت بعدد روزهای سال عربی(قمری) در ان جای داده بودند.


برگرفته از کتاب AN APOLOGY FOR MOHAMMED AND THE KORAN(عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قران)

تالیف جان دیون پورت ترجمه غلامرضا سعیدی

با تصرف و تلخیص

این نوشتار سعی دارد تا با بیان فرهنگ مردم  در زمان رسول خدا از زبان یک نویسنده غربی و مسیحی در جهت الگو سازی رسول خدا تلاش کند و نتیجه گیری به خودمان واگذار خواهد شد. در پایان خواهشمند است با نظراتتان ما را در بهبود مقالات یاری کنید.....

ثبت نظر

Design By KianSite